Hoe kan ik je persoonlijk helpen om ouderbetrokkenheid te vergroten?

Ouderbetrokkenheid is in iedere onderwijscontext van belang. Uiteraard maakt de context (vve, po, vo of mbo) en bijbehorend de leeftijd van het kind wel degelijk uit en kent iedere fase verschillende ontwikkeluitdagingen. Desondanks is het mijn opvatting dat de kern van ouderbetrokkenheid altijd hetzelfde blijft. Dat is grotendeels gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar ook op praktijkervaringen. Kinderen hebben er baat bij als er sprake is van een heldere afstemming tussen school en thuis. Die afstemming zou moeten leiden tot een gezamenlijke aanpak in het belang van de leerling. En hoe doe je dat? Daar denk ik op scholen en gemeenten graag over mee. Hoewel de aanpak afhankelijk is van de specifieke opdracht, is een aantal zaken kenmerkend voor hoe ik te werk ga. Op deze pagina lees je hoe de stappen er doorgaans uit zien om te komen tot een betekenisvol resultaat voor de opdrachtgever.

Beginnen met een einde

Samen starten we met het bepalen van het eindresultaat. Zo kunnen we met een helder doel voor ogen te werk gaan. We verliezen het doel gedurende de opdracht niet uit het oog en sturen bij waar nodig. Daar is afstemming over gedurende het proces.

Ik maak een scherpe (probleem)analyse

Om goed te kunnen begrijpen hoe de realiteit van nu is, wordt eerst goed gekeken naar de stand van zaken zowel vanuit het perspectief van ouders als die van de leerkrachten of docenten. Dat noem ik een nulmeting. De nulmeting is de opstap naar het vervolgproces. Goed grip krijgen op bijvoorbeeld de behoeften van betrokkenen geeft input voor het vervolgproces.

Geen bureaula rapportage

Mijn onderzoeksvaardigheden zet ik niet alleen in om rapportage te schrijven die in de la verdwijnt, maar het is altijd mijn streven om een aanzet te geven voor verandering. De resultaten uit een analyse verdwijnen dus wat mij betreft niet in een bureaula, maar vormen een opstap naar verdere ontwikkeling. Dat kan zijn: visieontwikkeling, het trainen van professionals of hulp bij het implementeren van verbeteractiviteiten.

Afscheid na het bereikte resultaat

Het afgesproken resultaat, daar doe ik het voor. Het traject eindigt als we beide tevreden kunnen terugkijken op een geslaagd proces!

%d bloggers liken dit: