Voor directeuren/bestuurders, intern begeleiders, (liefst samen met) gemeentefunctionaris met onderwijs in zijn/haar/hun portefeuille.

Het doel van de reis is het opdoen van inspiratie en verkrijgen van praktische informatie over het verbeteren van kansengelijkheid, versterken van empowerment van ouders en het stimuleren van ouderbetrokkenheid door het ontwikkelen van een lerende community met ouders.

Tijdens de reis worden bezoeken afgelegd aan:

 1. Scholen die het project Schulmentoren succesvol hebben geïmplementeerd;
 2. Betrokken gemeenteambtenaren in Hamburg;
 3. Samenwerkingspartners die dit mogelijk hebben gemaakt.

Centraal in het project staan ouders die binnen de school van hun kind(eren) optreden als “Schulmentoren” (in Nederland ook wel “ouders als buddy’s voor elkaar” genoemd) om andere ouders te informeren, adviseren, versterken en ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kinderen en om de overgangen in de schoolloopbaan te vergemakkelijken. Het doel is om schoolsucces en kansen te bevorderen, met name voor kinderen die het grootste risico door ongelijke kansen lopen. Zo worden ouders bijvoorbeeld opgeleid om o.a. informatie over het schoolsysteem over te brengen aan andere ouders met dezelfde (culturele) achtergrond. Op scholen waar dit project succesvol is, ontstaat een lerende community onder ouders en wordt de afstand tussen school en thuis kleiner. Dat levert niet alleen een voordeel op voor kinderen, maar ook voor scholen: een verbeterde sfeer, verlaging van de werkdruk van leerkrachten én meer werkplezier.

TIJDENS DE REIS LEER JE:

 • Hoe een stappenplan eruit ziet om te komen tot een buddysysteem en daarmee een lerende community met ouders;
 • Hoe de financiële structuur van dergelijke projecten eruitziet;
 • Wat ervoor nodig is om maatschappelijke partners in de wijk te activeren;
 • Welke rol de gemeente hierin kan spelen;
 • Hoe scholen ouders kunnen motiveren om op te treden als ’Schulmentor’ of buddy;
 • Welke resultaten er worden behaald op het niveau van gezin en kind evenals voor scholen en lokale overheid;
 • Niet alleen de ervaringen van Duitse scholen, maar tijdens de reis wordt er onderling gesproken over de do’s & dont’s in het opzetten van een lerende community in Nederland (wij organiseren in het programma twee uitwisselingsmomenten);
 • Hoe de training voor ouders en projectleiders eruit ziet en wat ervoor nodig is om tot goede leerresultaten te komen.

Kosten per persoon: € 695,-

Dit betreft de voorbereidings-en organisatiekosten. Om zelf te kunnen bepalen hoe je wilt reizen en verblijven, gaat iedereen op eigen gelegenheid naar Hamburg en regelt zelf zijn/haar hotel.

Op 21 en 22 november reserveren wij voor belangstellenden een restaurant waar we gezamenlijk, op eigen kosten, kunnen dineren.

Vooraf vindt er (op een nader te plannen moment) een online meeting plaats met alle deelnemers. Op die manier kun je alvast kennismaken met de andere deelnemers en kunnen we eventuele vragen die leven alvast ophalen/verwerken in het programma. Bovendien zijn er wellicht combinaties af te spreken wie er samen kunnen en willen reizen.

Heb je interesse neem dan contact met mij op door onderstaand formulier in te vullen!

  No responses yet

  Geef een reactie

  %d bloggers liken dit: