Een brug bouwen tussen ouders en de school in buurten met taalachterstanden en/of een lager opleidingsniveau: dat doen ze in Hamburg door Schulmentoren op te leiden en in te zetten om ouders en daarmee hun kinderen te helpen. Het contact tussen de school en ouders is lastig, omdat zij niet goed genoeg de Duitse taal spreken en de kennis over het schoolsysteem ontbreekt. Veel ouders vinden het contact met school bovendien spannend. De Schulmentoren zijn er om de brug te slaan tussen deze ouders en de school, hij of zij verzorgt de communicatie tussen beide partijen. En zorgt ook voor verbinding met de organisaties in de wijk die van betekenis kunnen zijn voor de kinderen en hun ouders.

Het doel van de interventie is het contact tussen de ouders en de school te verbeteren ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. Wij brachten het project onder de aandacht door een reis naar Hamburg te organiseren. In drie dagen bezochten we scholen en spraken we met ouders die andere ouders helpen. Zij zijn mentor en hulpbron voor andere ouders. Door mee te denken in het belang van het kind, gerust te stellen, informatie te geven over het schoolsysteem, over te brengen wat de impliciete verwachtingen zijn van Duitse scholen etc.

De kloof tussen ouders met een migrantenachtergrond en leerkrachten is vaak te groot, maar de afstand tussen ouders onderling is veel kleiner. Zeker als ze uit hetzelfde land van herkomst komen of dezelfde moedertaal spreken. Schulmentoren vormen de verbinding tussen kinderen, de school en ouders en helpt om de betrokkenheid van alle ouders goed vorm te geven. Daardoor is meer sprake van samenwerking in plaats van dat school en ouders tegenover elkaar komen te staan vanwege o.a. cultuurverschillen en misverstanden. Schulmentoren zijn zelf ouder met naar schoolgaande kinderen. Schulmentoren is een initiatief van de ministeries in Hamburg in samenwerking met de organisatie KWB om onderwijsachterstanden in probleemwijken terug te dringen en met succes. Het project blijft groeien. Inmiddels doen al meer dan 50 scholen mee.

Ook in Nederland worden mogelijkheden gezien om dit project in te voeren. Door de signaalfunctie van de Schulmentoren ontstaat er een positief sneeuwbaleffect. Er is meer duidelijkheid over wat er achter de voordeur gebeurt, de vertrouwensband met ouders groeit en leerkrachten krijgen meer ruimte om zich te focussen op het lesgeven.

Ben je geïnteresseerd over hoe je dit kunt implementeren in jouw school en wil je meer informatie? Neem dan contact op. 

No responses yet

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: