Een brug bouwen tussen ouders en de school in buurten met taalachterstanden en/of een lager opleidingsniveau: dat doen ze in Hamburg door Schulmentoren […]
Voor directeuren/bestuurders, intern begeleiders, (liefst samen met) gemeentefunctionaris met onderwijs in zijn/haar/hun portefeuille. Het doel van de reis is het opdoen van inspiratie […]
In één van de teams in het College voor Commercie & Ondernemen is vorig schooljaar gestart met het voeren driehoeksgesprekken. Studieloopbaanbegeleiders (slb-ers) wilden […]