Vaak wordt ouderbetrokkenheid geassocieerd met basisschool- en middelbare schoolleerlingen, maar het is van cruciaal belang om deze betrokkenheid voort te zetten, zelfs wanneer […]
Een brug bouwen tussen ouders en de school in buurten met taalachterstanden en/of een lager opleidingsniveau: dat doen ze in Hamburg door Schulmentoren […]
In één van de teams in het College voor Commercie & Ondernemen is vorig schooljaar gestart met het voeren driehoeksgesprekken. Studieloopbaanbegeleiders (slb-ers) wilden […]
Ik ging in gesprek over het stimuleren van ouderbetrokkenheid met Daniel Kara; studentbegeleider bij de opleiding Marketing en Communicatie niveau 4. Hoe denkt […]
Agnes Harsema werkt bij ROC van Twente als SLB-er en docent (niveau 2 Verkoper). Samen zochten we voor de zomervakantie naar antwoorden op […]
Afgelopen jaar promoveerde ik op onderzoek naar de waarde en stimuleringsmogelijkheden van ouderbetrokkenheid in het mbo. Ouderbetrokkenheid wordt immers gezien als belangrijk, maar […]
Het hebben van een vertrouwensrelatie met ouders is de basis die nodig is om met elkaar op gelijkwaardige wijze te communiceren, zorgen te […]