Een brug bouwen tussen ouders en de school in buurten met taalachterstanden en/of een lager opleidingsniveau: dat doen ze in Hamburg door Schulmentoren […]