Afgelopen jaar promoveerde ik op onderzoek naar de waarde en stimuleringsmogelijkheden van ouderbetrokkenheid in het mbo. Ouderbetrokkenheid wordt immers gezien als belangrijk, maar […]